Викладач: Ярослава Петрівна  Кодлюк - доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/3240-kodliuk-yaroslava-petrivna

Електронний курс призначено для студентів  113 Початкова освіта

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Ключові слова:  



Електронний курс призначений для майбутніх учителів-здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Метою є підсумувати психолого-педагогічну підготовку студентів за весь період навчання, виявити їхню загальну готовність до педагогічної діяльності.