Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 012 Дошкільна освіта ОПП  Дошкільна освіта.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Денна  форма навчання.

1. Кваліфікаційний екзамен з дошкільної педагогіки

2.Комплексний кваліфікаційний екзамен з окремих методик дошкільної освіти для здобувачів вищої освіти  012 Дошкільна освіта.

Заочна форми навчання.

1. Кваліфікаційний екзамен з дошкільної педагогіки.

2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з окремих методик дошкільної освіти для здобувачів вищої освіти  012 Дошкільна освіта.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 013 Початкова освіта  ОПП Початкова освіта).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта.

Денна  форма навчання.

1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки

2. Комплексний екзамен з окремих методик для здобувачів вищої освіти 013 Початкова освіта.

Заочна форми навчання.

1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.

2. Комплексний екзамен з окремих методик для здобувачів вищої освіти  ОПП  Середня освіта (Математика).

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

Денна  форма навчання. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання. Захист кваліфікаційних робіт.


Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня  за спеціальністю 053 Психологія ОПП Психологія.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Денна  форма навчання.

1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки

2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології для здобувачів вищої освіти 053 Психологія.

3. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.

1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.

2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології для здобувачів вищої освіти 053 Психологія.

3. Захист кваліфікаційних робіт.


Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) ОПП Менеджмент (Управління навчальним закладом).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 231 Соціальна робота ОПП  Соціальна робота.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота.

Денна  форма навчання.

1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки

2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з ... для здобувачів вищої освіти 231 Соціальна робота.

3. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.

1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.

2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з ... для здобувачів вищої освіти 231 Соціальна робота.

3. Захист кваліфікаційних робіт.