Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 012 Дошкільна освіта ОПП  Дошкільна освіта.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 013 Початкова освіта  ОПП Початкова освіта).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня  за спеціальністю 053 Психологія ОПП Психологія.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) ОПП Менеджмент (Управління навчальним закладом).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 231 Соціальна робота ОПП  Соціальна робота.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Електронний курс призначений для майбутніх учителів-здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Метою є підсумувати психолого-педагогічну підготовку студентів за весь період навчання, виявити їхню загальну готовність до педагогічної діяльності.