Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня  за спеціальністю 053 Психологія ОПП Психологія.

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології для здобувачів вищої освіти 053 Психологія).
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології для здобувачів вищої освіти 053 Психологія).
2. Публічний захист магістерських робіт.