Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 012 Дошкільна освіта ОПП  Дошкільна освіта.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.