Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

Денна  форма навчання.  Захист випускної кваліфікаційної роботи.
Заочна форми навчання.  Захист випускної кваліфікаційної роботи.