Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

Денна  форма навчання. Захист кваліфікаційних робіт.
Заочна форми навчання. Захист кваліфікаційних робіт.