Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота.

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з ... для здобувачів вищої освіти 231 Соціальна робота.
3. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з ... для здобувачів вищої освіти 231 Соціальна робота.
3. Захист кваліфікаційних робіт.