Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота.

Денна  форма навчання. Захист випускної кваліфікаційної роботи.
Заочна форми навчання. Захист випускної кваліфікаційної роботи.