Електронний курс призначений для підготовки до кваліфікаційного іспиту, в який включено навчальну дисципліну "Педагогіка".

Мета кваліфікаційного іспиту - виявити загальну готовність студентів до педагогічної діяльності, визначити рівень теоретичної та практичної готовності випускників до надання освітніх послуг.