Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 013 Початкова освіта 

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін.

Заочна форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін.