Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта.

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний екзамен з окремих методик для здобувачів вищої освіти 013 Початкова освіта.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний екзамен з окремих методик для здобувачів вищої освіти  ОПП  Середня освіта (Математика).