Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Денна  форма навчання.

1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології для здобувачів вищої освіти 053 Психологія.

2. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.

1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології для здобувачів вищої освіти 053 Психологія.

2. Захист кваліфікаційних робіт.