Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології для здобувачів вищої освіти 053 Психологія.
2. Захист випускної кваліфікаційної роботи.

Заочна форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології для здобувачів вищої освіти 053 Психологія.
2.  Захист випускної кваліфікаційної роботи.