Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) ОПП Менеджмент (Управління навчальним закладом).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.