Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія ОПП "Психологія".

Денна  форма навчання.
1. Атестаційний екзамен з психології.
2. Публічний захист магістерської роботи.

Заочна  форма навчання.
1.Атестаційний екзамен з психології.
2. Публічний захист магістерської роботи.