Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління)

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології для здобувачів вищої освіти 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління).
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології для здобувачів вищої освіти 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління).
2. Публічний захист магістерських робіт.