Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з дошкільної педагогіки.
2.Комплексний кваліфікаційний екзамен з окремих методик дошкільної освіти для здобувачів вищої освіти  012 Дошкільна освіта.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з дошкільної педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з окремих методик дошкільної освіти для здобувачів вищої освіти  012 Дошкільна освіта.