Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 013 Початкова освіта  ОПП Початкова освіта).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.