Державна підсумкова атестація

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) ОПП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини. Хімія,).

Денна  форма навчання.
1.Комплексний кваліфікаційний екзамен з хімії та методики викладання хімічних дисциплін.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.  Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) ОПП Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини).

Денна  форма навчання.
1.Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології та методики викладання біологічних дисциплін для магістрів ОПП Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини).
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія).

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю014.15 Середня освіта (Природничі науки) ОПП Середня освіта (Природничі науки).

Денна  форма навчання.
1.Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології та методики викладання біологічних дисциплін.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 Біологія ОПП Біологія

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології та методики викладання біологічних дисциплін.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня  за спеціальністю 102 Хімія ОПП Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини).

Денна  форма навчання.
1.Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології та методики викладання біологічних дисциплін для магістрів ОПП Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини).
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 Захист і карантин рослин.

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.
Заочна форми навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Електронний курс призначений для майбутніх учителів-здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Метою є підсумувати психолого-педагогічну підготовку студентів за весь період навчання, виявити їхню загальну готовність до педагогічної діяльності.