Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія).

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.
Заочна форми навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.