Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) ОПП Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини).

Денна  форма навчання.
1.Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології та методики викладання біологічних дисциплін для магістрів ОПП Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини).
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.