Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Денна  форма навчання. Публічний захист кваліфікаційних робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист кваліфікаційних робіт.