Електронний курс призначений для майбутніх учителів-здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Метою є підсумувати психолого-педагогічну підготовку студентів за весь період навчання, виявити їхню загальну готовність до педагогічної діяльності.