Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) ОПП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини. Хімія,).

Денна  форма навчання.
1.Комплексний кваліфікаційний екзамен з хімії та методики викладання хімічних дисциплін.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.  Публічний захист магістерських робіт.