Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю014.15 Середня освіта (Природничі науки) ОПП Середня освіта (Природничі науки).

Денна  форма навчання.
1.Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології та методики викладання біологічних дисциплін.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.