Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Заочна форми навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.