Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.