Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 Захист і карантин рослин.

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.
Заочна форми навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.