Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 091 Біологія ОПП Біологія

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології та методики викладання біологічних дисциплін.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.