Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) ОПП Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з образотворчого мистецтва для ЗВО ОПП  Середня освіта (Образотворче мистецтво).
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з образотворчого мистецтва для ЗВО ОПП  Середня освіта (Образотворче мистецтво).
2. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво)

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з музичного мистецтва, етики, естетики та мистецтва для ЗВО ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво)
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з музичного мистецтва, етики, естетики та мистецтва для ЗВО ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво)
2. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн ОПП Дизайн.

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з образотворчого мистецтва для ЗВО ОПП  Дизайн.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з образотворчого мистецтва для ЗВО ОПП  Дизайн.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 025 Музичне мистецтво ОПП Музичне мистецтво.

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Музичне мистецтво.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Музичне мистецтво.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво) ОПП Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)
2. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів) ОПП Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів)

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів)
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів)
2. Публічний захист магістерських робіт.

ВикладачНестайко Ірина Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки  спеціальності

Мета

Ключові слова