Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн.

Денна  форма навчання.
1.Комплексний кваліфікаційний екзамен.
3. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен.
3. Захист кваліфікаційних робіт.