Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів) ОПП Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів)

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів)
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів)
2. Публічний захист магістерських робіт.