Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво) ОПП Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво)
2. Публічний захист магістерських робіт.