Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво)

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з музичного мистецтва, етики, естетики та мистецтва.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з музичного мистецтва, етики, естетики та мистецтва.
2. Публічний захист магістерських робіт.