Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен.
3. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен.
3. Захист кваліфікаційних робіт.