Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 025 Музичне мистецтво ОПП Музичне мистецтво.

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Музичне мистецтво.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен за обраною спеціалізацією для ЗВО ОПП Музичне мистецтво.
2. Публічний захист магістерських робіт.