Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн ОПП Дизайн.

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з образотворчого мистецтва.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з образотворчого мистецтва.
2. Публічний захист магістерських робіт.