Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) ОПП Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з образотворчого мистецтва.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з образотворчого мистецтва.
2. Публічний захист магістерських робіт.