Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво.

Денна / заочна форми навчання.
1. Бакалаврська робота (вистава).
2. Бакалаврська робота (вистава).
3. Акторське мистецтво (теорія)