Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво.

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен.
2. Захист кваліфікаційних робіт.