Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія).

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з географії та методики її навчання

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з географії та методики її навчання

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) ОПП Середня освіта (Географія).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 Екологія ОПП  Екологія.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія.

Денна  форма навчання. Захист кваліфікаційних робіт. 
Заочна форми навчання. Захист кваліфікаційних робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 103 Науки про Землю ОПП 103 Науки про Землю (Конструктивна географія), Науки про Землю (Суспільна географія), Науки про Землю (Гідрологія).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня  за спеціальністю 106 Географія ОПП Географія.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм ОПП  Туризм.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм.

Денна  форма навчання. Захист кваліфікаційних робіт.
Заочна форми навчання. Захист кваліфікаційних робіт.