Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія.

Денна  форма навчання. Захист кваліфікаційних робіт. 
Заочна форми навчання. Захист кваліфікаційних робіт.