Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) ОПП Середня освіта (Географія).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.