Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 103 Науки про Землю ОПП 103 Науки про Землю (Конструктивна географія), Науки про Землю (Суспільна географія), Науки про Землю (Гідрологія).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.