Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія).

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен з географії
Заочна форми навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен з географії