Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 Екологія ОПП  Екологія.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист магістерських робіт.