Викладач:  Бармак Микола Валентинович – доктор історичних наук, професор  
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/299-alfavitnyi-filtr/b/3023-barmak-mykola-valentynovych

Електронний курс призначено для аспірантів

 Мета: Навчальний курс покликаний сформувати в здобувачів систему знань про тенденції етнонаціональної політики України та етнополітичного розвитку українського суспільства в історичній ретроспективі, забезпечення прав етнічних меншин, толерантність в етнонаціональній сфері тощо, так і виробити та розвинути в них навички самостійного аналізу етнополітичних процесів, уміння передбачати перспективи їхнього розвитку.

Ключові слова: