Викладач Бармак Микола Вавлентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук (науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка)

Електронний курс циклу загальної підготовки призначений для здобувачів вищої освіти за освітніми програмами "014. Середня освіта. Історія" та "032. Історія та археологія". Вибіркова дисципліна, яка закінчується заліком.