Викладач:  Людмила Анатоліївна Кондрацька  - доктор педагогічних наук, професор кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу загальної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 025 Музичне мистецтво.


Викладач:  Людмила Анатоліївна Кондрацька  - доктор педагогічних наук, професор кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу загальної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 025 Музичне мистецтво.


Викладач:  Людмила Анатоліївна Кондрацька  - доктор педагогічних наук, професор кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу загальної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 025 Музичне мистецтво.