Викладач: Ярослава Петрівна  Кодлюк - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 113 Початкова освіта

Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дидактики початкової освіти» полягає в тому, щоб ознайомити аспірантів із теоретичними основами організації навчального процесу у школі першого ступеня на засадах компетентнісного підходу; розкрити особливості діяльності вчителя та учнів у цьому процесі у контексті концепції «Нова українська школа»; поглибити знання аспірантів про форми, методи та засоби навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої парадигми освіти.

Ключові слова:  процес навчання в початковій школі; зміст початкової освіти; форми, методи і засоби навчання молодших школярів; урок у початковій школі; контроль та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів; Державний стандарт початкової освіти.  


Викладач: Кравець Володимир  Петрович  – доктор педагогічних наук, дійсний член (академік) НАПН Українипрофесор кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 013 Початкова освіта

 Мета:

Ключові слова:

Викладач:  Чайка Володимир Мирославович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, декан факультету педагогіки і психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 013 Початкова освіта

 Мета:

Ключові слова:


Викладач:  Онишків Зіновій Михайлович  - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 013 Початкова освіта

 Мета:

Ключові слова:


Викладач:  Чайка Володимир Мирославович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, декан факультету педагогіки і психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 013 Початкова освіта

 Мета:

Ключові слова:


Викладач: Янкович Олександра Іванівна (Yankovych Oleksandra) - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальностей  013 Початкова освіта.

Метою навчальної дисципліни «Технології початкової освіти та їхні дослідження» є вивчити їх теоретико-методичні основи та сформувати здатність розв’язувати комплексні проблеми дослідницько-інноваційної діяльності в галузі початкової освіти; розробляти та реалізовувати технології (проєкти) в галузі початкової освіти; здатність до безперервного розвитку й самовдосконалення і з використанням ідей педагогічної теорії та практики про навчання  впродовж життя як ключової компетентності, освітньої технології вміння вчитися впродовж життя.

Ключові слова: початкова освіта, освітні технології, педагогічні технології, проєктування освітніх технологій.


Викладач: Ярослава Петрівна  Кодлюк - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті»: зінтегрувати і поглибити знання аспірантів про підручник як модель цілісного процесу навчання; ознайомити їх з доступними методами аналізу й оцінювання цього виду навчальної літератури; сформувати вміння працювати з книгою, а також забезпечити набуття ними певних загальних компетентностей.

Ключові слова: підручник для початкової школи, функції підручника, структура підручника, аналіз і оцінювання шкільних підручників, робота з підручником у початковій школі, уміння працювати з підручником.


Викладач: Янкович Олександра Іванівна (Yankovych Oleksandra) - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка