Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для здобувачів вищої освіти ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Захист бакалаврських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для здобувачів вищої освіти  ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Захист бакалаврських робіт.

Викладач:  Грицак Людмила Русланівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія

 Мета: сформувати у студентів як  ґрунтовні теоретичні знання про закономірності та особливості взаємодії організму людини з навколишнім середовищем, так й  практичні навички, що дозволяють скомпенсовувати стан антропоекологічної напруги та втоми в умовах науково-технічного прогресу та трансформації антропоекосистем 

Ключові слова: екологія людини, гомеостаз, вплив чинників довкілля, відновлення та збереження здоров'я


Основи створення електронних курсів для системи управління навчальними ресурсами MOODLE

Викладач:   ............................... - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  ............................... Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Мета:

Ключові слова:


Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для ЗВО ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Публічний захист магістерських робіт.