Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для ЗВО ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Публічний захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Публічний захист кваліфікаційних робіт.