Викладач:  Конончук Олександр Борисович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач: Герц Наталія Володимирівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки). 

Метою курсу є сформувати у студентів наукові основи ґрунтознавства на основі вивчення питань генезису, еволюції ґрунтів, їх властивостей і режимів та класифікації, особливостей використання та охорони.

Ключові слова: ґрунт, ґрунтознавство, ґрунтоутворення, педосфера України.