Електронний курс "Фізіологія рослин "призначений для вивчення дисципліни студентами 3 курсу спеціальності Біологія та здоровя людини і 2 курсу спеціальності хімія.

Метою курсу є вивчення функцій та процесів життєдіяльності рослин у нерозривному зв'язку їх між собою та умовами середовища, а також їхнє становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку. Основними завданнями курсу є формування у студентів системи знань про молекулярні механізми основних фізіологічних функцій зеленої рослини - процесів енергообміну, асиміляції речовин, росту. розвитку, розмноження, виділення речовин, стійкості до несприятливих умов довкілля, хімічний та молекулярний склад, структуру і функції рослинної клітини.

Ключові слова: фізіологічні процеси, рослина, фотосинтез, дихання рослин, водообмін, ріст, розвиток, стійкість, мінеральне живлення.