Викладач – Кушнір Оксана Василівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики:

http://tnpu.edu.ua/faculty/fililog/kushn-r-oksana-vasil-vna.php

Науковець ТНПУ:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/2989-kushnir-oksana-vasylivna

Курс «Основи журналістики: вступ до спеціальності» є обов’язковою дисципліною професійної підготовки студентів I курсу спеціальності 061 «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів зі своєю майбутньою професією, оволодіння первинними знаннями з теоретико-методологічних проблем журналістики як суспільної діяльності; вироблення теоретичних орієнтирів сучасної журналістики, основ підходу до аналізу явищ мас-медіа, формулювання методологічних положень для вивчення журналістських дисциплін як засобів оволодіння професією в рамках вищого навчального закладу; окреслення специфіки постаті журналіста в контексті суб’єктів суспільного розвитку, виокремлення складових його фахової майстерності та шляхів творчого зростання.

 Ключові слова: журналістика, журналіст, журналістська освіта, масово-інформаційна діяльність, інформаційний простір, система медіа, свобода слова, журналістський твір, факт, жанри; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.