Електронний курс лдя студентів 2 курсу

Мета навчального курсу «Журналістська етика»: забезпечити вивчення студентами моральних цінностей і норм, службових етичних обов’язків і заборон, правил етикету журналіста; виробляти у майбутніх журналістів навички розуміння суті їх професійної етики і моральних цінностей в теорії і практиці; навчити аналізувати дотримання чи недотримання засад журналістської етики в сучасних реаліях; виховувати почуття громадянської свідомості, професійної відповідальності та етичної культури.

Ключові слова: гуманізм, добро, етика, етикет, етична цінність, журналістська етика, моральна культура журналіста, моральні цінності, об’єктивність, правдивість, порядність, соціальна відповідальність, чесність.